Szombathely Megyei Jogú Város Címere Választás Szombathely

Országgyűlési választások (2006)

Választási határidők
Figyelem, ez egy archív tartalom!

3/2006. (I. 19.) BM rendelet

a 2006. április 9. és 23. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztársasági elnök által 2006. április 9. napjára, illetőleg április 23. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás naptár szerinti határidőit és határnapjait a következők szerint határozom meg:

A választók nyilvántartása

1. § (1) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2006. február 6. és február 10. között kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bek.].
(2) A névjegyzéket február 8-tól február 15-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bek.].
(3) A névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetőleg a névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. február 8-tól február 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bek.].
(4) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjétől 2006. március 17-én 16.00 óráig kérheti [Ve. 89/B. § (1) bek.].
(5) A külképviseleti névjegyzék adatait a helyi választási iroda vezetője 2006. március 24-én 16.00 óráig küldi meg az Országos Választási Irodának (a továbbiakban: OVI) [Ve. 89/B. § (5) bek.].
(6) Igazolást - a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2006. április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához. Igazolást - a választás első és második fordulójára is - legkésőbb 2006. április 7-én 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 89. § (4) bek.].
(7) A módosított névjegyzék 2006. április 7-én 16.00 óráig, illetőleg április 21-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bek.].
(8) A névjegyzéket 2006. április 8. után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani [Ve. 89/A. §].

A választási szervek létrehozása

2. § (1) Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB), a területi választási bizottság, illetőleg az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjait legkésőbb 2006. február 17-én kell megválasztani [Ve. 23. § (5) bek].
(2) A szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) választott tagjait és a szükséges számban póttagokat legkésőbb 2006. március 20-án kell megválasztani [Ve. 23. § (1) bek.].
(3) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2006. március 31-én 16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bek.].

A választási kampány

3. § (1) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a HVI vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2006. március 21-től adja át [Ve. 45. § (2) bek.].
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre 2006. március 21-től adja át [Ve. 45. § (1) bek.].
(3) Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók az országos listát állító jelölő szervezetek, a körzeti közszolgálati műsorszolgáltatók a vételkörzetükben területi listát állító jelölő szervezetek, a helyi közszolgálati műsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit 2006. március 22-től április 6-ig, illetőleg április 10-től április 20-ig legalább egyszer ingyenesen közlik [Ve. 93. § (1) bek.].
(4) A (3) bekezdésben megjelölt műsorszolgáltatók 2006. április 7-én, illetőleg április 21-én legalább egyszer ingyenesen közzéteszik a jelölő szervezetek, illetőleg jelöltek által készített politikai hirdetéseket [Ve. 93. § (2) bek.].
(5) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2006. április 1-jétől április 9-én 19.00 óráig, illetőleg 2006. április 15-től április 23-án 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bek.].
(6) A választási kampány 2006. április 7-én 24.00 óráig, illetőleg április 9-én 19.00 órától április 21-én 24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bek.].
(7) Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00.00 órától április 9-én 19.00 óráig, illetőleg 2006. április 22-én 00.00 órától április 23-án 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bek.].
(8) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2006. április 23-án kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2006. április 26-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bek.].
(9) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bek.].
(10) A választásra fordítható költségvetési támogatás felhasználásáról a jelölő szervezeteknek és a független jelölteknek legkésőbb 2006. május 23-án el kell számolniuk a kifizető helyen [Ve. 91. § (4) bek.].
(11) Minden jelölő szervezetnek és független jelöltnek legkésőbb 2006. június 22-ig kell a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját [Ve. 92. § (2) bek.].
(12) A választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék 2007. április 23-ig az országgyűlési képviselethez jutott jelölő szervezetek és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb jelölő szervezetek és független jelöltek tekintetében más jelölt, jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet 2006. július 24-ig lehet benyújtani [Ve. 92. § (3) bek.].

A jelölés

4. § (1) A választási irodák 2006. február 10-től működtetik a jelöltajánlás számítógépes ellenőrző rendszerét [Ve. 38. § (1) bek. f) pont].
(2) Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bek.].
(3) A jelöltet legkésőbb 2006. március 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bek.].
(4) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2006. március 20-án 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2006. március 23-án 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(5) A területi listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. március 20-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 94. § (1) bek.].
(6) Az országos listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 94. § (1) bek.].
(7) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2006. március 21-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(8) A listák kapcsolását, a kapcsolt listák sorrendjét és a kapcsolt listákon szereplő jelöltek mandátumhoz jutási sorrendjét legkésőbb 2006. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (1) bek.].
(9) A közös jelöltek és a közös területi listák töredékszavazatainak megosztását legkésőbb 2006. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (3) bek.].
(10) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2006. április 9-én megsemmisíti [Ve. 59. § (3) bek.].

Szavazás a külképviseleten

5. § (1) A külképviseleti megfigyelőt a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek 2006. március 24-én 16.00 óráig jelenthetik be az OVB-nél [Ve. 87. § (4) bek.].
(2) A választás 1. fordulójában a külképviseleteken 2006. április 2-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni [Ve. 96/A. § (1) bek.].
(3) A választás 2. fordulójában a külképviseleteken 2006. április 23-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni [Ve. 71/A. § (5) bek.].

A szavazatok összesítése

6. § (1) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnának a választás 1. fordulójában 2006. április 6-án 24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 96/B. § (1) bek.].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2006. április 12-én 16.00 óráig, illetőleg április 26-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bek.].
(3) A választás 1. fordulójában az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2006. április 10-én összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bek.].
(4) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnának a választás 2. fordulójában 2006. április 27-én 24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 71/C. § (2) bek.].
(5) A választás 2. fordulójában az OEVB a szavazóköri urnákat és a külképviseleti szavazólapokat tartalmazó borítékokat 2006. április 29-én átadja a kijelölt SZSZB-nek [Ve. 97/A. § (4) bek.].
(6) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006. július 22-ig kell megőrizni. 2006. július 22. után a szavazólapokat és a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bek.].
(7) A jegyzőkönyvek első példányát 2006. július 22. elteltével az illetékes levéltárnak át kell adni [Ve. 75. § (4) bek.].
(8) Ha az urna nem a (4) bekezdés szerinti határidőben, vagy nem a Ve. 71/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon érkezik meg az OVI-hoz, akkor a külképviseleti iratokat, ideértve a fel nem bontott urnát 2006. július 22. után felbontatlanul meg kell semmisíteni [Ve. 71/C. § (3) bek.].
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 6. §-ának c) pontjából az "A/3-as és A/4-es méretben történő" szövegrész, 10. §-ának g) pontjából az "A/4 méretű" szövegrész, valamint 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjából a "nyomdai kivitelezhetőség érdekében az A/3 méretűre tervezett" szövegrész hatályát veszti.