Szombathely Megyei Jogú Város Címere Választás Szombathely

Helyi önkormányzati választások (2010)Bemutatkozás
Figyelem, ez egy archív tartalom!

Dr. Ipkovich György

Dr. Ipkovich György vagyok, a baloldal, a szombathelyi Szabadelvű Társaskör Egyesület és szombathelyi civil szervezetek közös polgármesterjelöltje, nyolc éve a város vezetője. Születésemtől fogva szombathelyi polgár, családapa, férj, legiós, aki szereti szülővárosát.

Nyolc évvel ezelőtt, amikor vállaltam a megmérettetést a városvezető pozícióért, hosszú távon gondolkodtam. Szombathely fejlődése ugyanis egy 2000 éve tartó szakadatlan folyamat, ezért elképzeléseinket csak lépésről lépésre, tudatosan és jól megtervezetten, évtizedre előre gondoltan lehet megvalósítani.
Munkám kezdetekor a legnagyobb feladatomnak azt tartottam, hogy Szombathelynek tartást, lendületet, öntudatot adjunk. Ha van felmutatható múlt, épülő, szépülő jelen, akkor van igazán lehetőség a közös jövőt tervezni. A virágzó, fejlődő város pedig nem csak a falakban és a terekben kell, hogy megmutatkozzon, hanem az emberek lelkében, a város hangulatában, közös ügyeinkhez való hozzáállásban.
Az elmúlt 8 év többnyire a lehetőségek igazi, jó értelemben vett kihasználásáról szólt. Évtizedes álmaink váltak valóra, és teszik lehetővé, hogy bizakodással, hittel várjuk az elkövetkező éveket. Ma már nem vágy, hanem tény a főiskola helyére álló egyetem, az önálló színtársulat saját színházépülettel, a Szombathelyt és Győrt összekötő, 2013-ig megépülő gyorsforgalmi út, a 600 hektár ipartelepítésre alkalmas megszerzett föld, a várost védő árvízi tározó, a teljesen megújult Fő terünk és az ISEUM. Az elmúlt majdnem egy évtizedben a város olyan fejlődési pályára állt, amelyről már csak szántszándékkal lehet eltéríteni. Legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés. Szombathelyen van a Dunántúl egyik legnagyobb egybefüggő, 600 hektár ipartelepítésre alkalmas területe. Ide szeretnénk üzemeket, gyárakat telepíteni. Szombathelynek helyben dolgozó, termelő munkát végző és alkotó munkavállalókra van szüksége, mert ettől gyarapodik a városunk.
Jövőnk a mai fiatalokon múlik. Ezért tartom fontosnak az oktatást. Továbbra is figyelünk arra, hogy jó alap- és középfokú iskoláink legyenek, amelyek az egyetemmel alkotnak kerek egészet. Folytatni kívánjuk az általános iskolákban is az alanyi jogon járó angol és német nyelvoktatást.
Haladéktalanul vissza kell hozni Szombathelyre Szentgotthárdról kórházunk székhelyét, és vissza kell állítanunk a kórház régi, híres színvonalát és az egyetemi oktatókórház tényleges címet is.
Szombathely kerékpáros város. Folytatni kívánjuk a kerékpárutak építését. Célunk, hogy a peremkerületek és a város központja között mindenhol meglegyen az összeköttetés.
Célunk a panelprogram folytatása, hogy további lakások, épületek újulhassanak meg a környezettudatosság jegyében, a közüzemi díjak csökkenése érdekében, színesebbé, szebbé téve lakókörnyezetünket. Kiemelt feladatként kezeljük az utak és járdák felújítását. A felújítások során a fogyatékkal élőkre, a kisgyermekes családokra, idősekre gondolva az ő igényeiknek megfelelő akadálymentes környezetet valósítunk meg.
Szombathely a parkok, ligetek városa. Nem hagyhatjuk, hogy méltán híres fasoraink, parkjaink állapota romoljon. Ezért útjára indítjuk a parkfelújítási programot.
Szombathely a kultúra és sport városa. A sokszínű kulturális rendezvények nemcsak a kikapcsolódást szolgálják. Munkahelyteremtő hatásuk is van, amely a szolgáltatások, kereskedelem, idegenforgalom terén mutatkozik meg. A hagyományos nagyrendezvényeink, az immár szombathelyi Mediawave fesztivál, kiváló sportolóink, csapataink mind városunk jó hírét viszik a nagyvilágba.
Hiába a parkok, a játszóterek, a szép Fő tér, a megújult lakókörnyezet, ha az itt élők nem érzik magukat biztonságban. A közbiztonság jobbá tétele érdekében a Derkovits-városrészen sikerrel elindított Városrészőrséget felkérjük, hogy dolgozzon az egész városban. Partnerségre törekszünk a civil szervezetekkel, nélkülük nem fejlődhet egy város. Ezért még több figyelmet kívánunk fordítani ezen szervezetek támogatására, együttműködések létrehozására.

Tisztelt Szombathelyiek!

Teljes erőmmel azon vagyok, hogy elképzeléseink és fejlesztési terveink megvalósuljanak, azokhoz a feszített városi költségvetés ellenére forrásokat találjunk mind a hazai, mind az EU adta lehetőségek kiaknázásával, valamint a gazdasági élet szereplőinek bevonásával.
Ehhez kapcsolatrendszerünk adott, gondolkodásunk nyitott. Városunk érdekében mindig kompromisszumkész voltam, együttműködési képességemet már bizonyítottam.
Elszánt vagyok, hogy városunk még szerethetőbbé, még élhetőbbé váljon! A szavak múlandók, a tettek és a város örök!

Éljen Szombathely!