Szombathely Megyei Jogú Város Címere Választás Szombathely

Helyi önkormányzati választások (2010)Bemutatkozás
Figyelem, ez egy archív tartalom!

Dr. Puskás Tivadar

Nem múlik el nap anélkül, hogy ne éreznénk: Szombathelyen mehetnének jobban is a dolgok. Jól érezzük magunkat városunkban, szeretünk itt élni, de mégis ott van bennünk a tenni akarás, a jobbítás szándéka.

Igen, lehet jobban vezetni Szombathelyt.

Vallom, hogy figyelni kell a szombathelyiek szavára.

A városházi irodákba gyakran be sem hallatszanak azok az egyszerű, de igen hasznos felvetések, amelyeket városunk polgárai jogosan fogalmaznak meg egy-egy időszerű problémával kapcsolatban. Mit hallok a szombathelyiektől?
Rengeteg pénzt költünk el fejlesztésre. Gyakran olyan célokat fogalmaznak meg a város vezetői, amelyek fontosak ugyan, de nem elsődlegesek. A legtöbb városi nagy pályázat megvalósítása ugyanakkor balsikerekkel tarkítva döcög előre. Az Iseum felújítása szakmai hibák miatt közel négyszáz millió forinttal többe került, mint azt eredetileg tervezték. Ilyen többet nem fordulhat elő. 250 kilométernyi úthálózat fut keresztül városunkon. Elég, ha saját lakókörnyezetünkben körülnézünk: girbegurba utak, járhatatlan járdák, tócsákban álló csapadékvíz jellemzi városunkat, miközben milliárdos nagyságrendeket költünk pompás beruházásokra. Számomra elsődleges fejlesztési cél ezért a városi úthálózat felújítása. Mindaddig, amíg ezzel nem végzünk, mindaddig, amíg élhető környezetet nem teremtünk a szombathelyi polgárok számára, addig túlzottnak tartok milliárdokat elkölteni nagyberuházásokra. Utak, járdák, csapadékvíz-elvezetés. Ez a következő városvezetés elsődleges fejlesztési iránya. Nem fordulhat elő többé, hogy szakmai hibák miatt éveket csússzanak útfelújítások.
Mindenki biztonságos életre vágyik. Elegük van városunk polgárainak abból, hogy lassan nem lehet úgy végigsétálni a belváros egyes részein, hogy zaklató koldusok ne tegyék keserűvé azt. A szombathelyi polgárok egybehangzó véleménye és kívánsága valósul meg akkor, amikor a térfigyelő kamerarendszer kiterjesztésével megnehezítjük a rongálók, randalírozók, és a társadalmi együttélés szabályait be nem tartó embertársaink dolgát, kitiltjuk a zaklató koldulást a szombathelyi belvárosból.
Miért költünk évről évre nagyobb összeget szociális segélyekre, amikor számtalan munkalehetőséget tud kínálni Szombathely az arra rászorulóknak? – kérdezik a város polgárai. S való igaz: parkjaink, közterületeink, patakjaink medrei, a csapadékvizet elvezetni nem tudó árkok mind-mind munkalehetőséget jelentenek. Kis odafigyeléssel, összehangolt szociálpolitikával, a segélyből élők sorsa iránt elkötelezett városi döntéshozatallal megteremthetjük azt, hogy a közösség érdekében elvégzett munka tisztes megélhetést biztosítson az arra rászorulóknak. A közmunkaprogram, és a város köztisztasága érdekében végzett közhasznú munkavégzés kiterjesztésével lehetőséget biztosítunk a rászorulóknak, hogy segély helyett dolgozhassanak.
Az elmúlt két önkormányzati ciklusban elviselhetetlen mértékűvé váltak a lakbérek Szombathelyen. Ott tartunk – mondják az érintettek –, hogy olcsóbban lehet albérletet találni városunkban, mint amennyit egy önkormányzati lakásért kell kifizetni. A sorozatos lakbéremelések következményei beláthatatlanok: százezres nagyságrendű tartozások, lepusztult állapotú lakások, a lakások felújítására fordítható alap kiürült, elkeserítően romló szociális környezet… Helyre kell állítanunk az egyensúlyt. A szocialista városvezetés által többszörösére emelt lakbéreket egyszeri, drasztikus csökkentéssel mérsékeljük. 20%-kal kisebb lakbért kell fizetni az önkormányzati lakásokért, ami elviselhetőbb terheket ró az érintett családokra.
Hazavárom a fiatalokat, akik tanulmányaik idejére elhagyták Szombathelyt.
Mert mi is lehetne fontosabb számunkra, akik felneveltük gyermekeinket? Ki ne szeretné úgy leélni életét, hogy közben tudja: gyermeke fontos, megbecsült polgára városának. Ennek érdekében Hazavárunk Ösztöndíjat vezetünk be, amellyel támogatjuk azon szombathelyi diákok felsőfokú tanulmányait, akik vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után visszatérnek Szombathelyre.
A visszatérés öröme új, kvalifikált munkahelyek megteremtésével fokozható. Egy pályakezdő fiatal számára a megbecsült munka mindennél többet ér, mindennél nagyobb kincs, ezért kivesszük részünket a kormányzati egymillió munkahely teremtéséből.
Egészséges Szombathelyt szeretnék, ahol az emberek és a város is egészséges. Ahol nincsen korrupció, ahol nincsen politikai lejáratás és a választásokon induló szervezetek kíméletlen, a közélet viszonyait elviselhetetlenné tevő szembenállása nem mérgezi mindennapjainkat. Vallom, hogy igen, lehet jobban vezetni Szombathelyt.