Helyi önkormányzati választások (2006)

Bemutatkozás
Figyelem, ez egy archív tartalom!

Vargha Károly

"Az ember feladata, hogy hasznára legyen másoknak. Sorsa, hogy szolgálja embertársait." Köszönöm Önöknek a megtisztelő bizalmat, azt a nagyon sok ajánlószelvényt, amellyel tá-mogatták jelölésemet.

Több mint 60 éve élek ebben a szép városban, a Széll Kálmán utcában, ahol a szüleim is él-tek, akik sokat tettek a közösségért, a város kultúrájáért. Gyermekeiket is e szellemben nevel-ték. A polgári értékek azóta is fontosak számomra. Feleségem igazi társam a mindennapok-ban. Diplomáimat a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem.

Jól ismerem közös gondjainkat.
Az Önök érdekeit képviselve, minden lehetőséget szeretnék felhasználni a kerületben élők életminőségének javítására. Folytatni szeretném a tömbbelsők rehabilitálását, az utak, és kü-lönösen a járdák felújítását. Fontosnak tartom ? többek között ? a biztonságos közlekedés feltételeinek javítását, a forgalom "csillapítását", a belváros forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálatát, a zöldterületek védelmét. Szent Márton városában fontos az ország legrégeb-bi temetőjének, a város történelméhez szorosan kapcsolódó kultúrtörténeti értéknek a védel-me, akár uniós támogatással.
Az évek alatt felhalmozódott tudásomat, tapasztalatomat, a jó-kompromisszumokra kész, megfontolt együttműködésemet, a tisztességet és munkabírást, a polgári mentalitásomat aján-lom fel Önöknek!
Hiszem, hogy ebben a kiélezet, sokszor értelmetlen és durva hangvételű vitákkal terhelt poli-tikai életben is lehet megfontoltan, józanul gondolkodni, felelősségteljesen dönteni, eredmé-nyesen cselekedni.