Országos Népszavazás (2016)

Jogszabályok
Figyelem, ez egy archív tartalom!

Törvények

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
  • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

Miniszteri rendeletek

  • 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
  • 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
  • 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
  • 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről