EP választás (2009)

Szavazás időpontja
főoldalep választás (2009)szavazás időpontja
Figyelem, ez egy archív tartalom!

2009. március 1-ig:
az Országos Választási Iroda levélben tájékoztatja az EU más tagállamainak magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárait választójoguk gyakorlásának feltételeiről és módjáról, és megküldi részükre a névjegyzékbe való felvételhez szükséges nyomtatványt

2009. március 29-ig:
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az EU más tagállamai névjegyzékbe vett állampolgárainak nyilvántartásából adatszolgáltatást teljesít a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetője részére.

2009. március 31-ig:
az Országos Választási Bizottság internetes honlapján és a helyben szokások módon közé kell tenni azon szavazókörök kijelöléséről szóló döntést, ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetve akik igazolásukkal az adott településen szavazhatnak.

2009. április 6-10-ig:
meg kell küldeni a választópolgároknak a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt.

2009. április 8-15-ig:
a névjegyzéket közszemlére kell tenni.

2009. április 8-15. 16,00 óráig:
lehet a névjegyzékből való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.

2009. április 30-ig:
kérheti az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, a lakóhelye szerinti választási iroda vezetőjétől a névjegyzékbe történő felvételét.

2009. május 4-ig:
a helyi választási iroda vezetője kérelem alapján felveszi az uniós polgárt a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel.

2009. május 8. 16,00-ig:
kell az ajánlószelvények átadásával a listát és az azon szereplő jelölteket bejelenteni az Országos Választási Bizottságnál.

2009. május 10-ig:
a helyi választási iroda vezetője továbbítja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala felé a névjegyzékbe vett uniós polgárok adatait.

2009. május 11. 16,00-ig:
meg kell semmisíteni a be nem nyújtott ajánlószelvényeket.

2009. május 14. 16,00-ig:
az ajánlószelvény megsemmisítéséről szóló jegyzőkönyvet le kell adni a választási bizottságnak.

2009. május 18. után:

 • adhatja át a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölőszervezeteknek, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett.
 • adhatja át a helyi választási iroda vezetője díjfizetés ellenében, a közszemlére tett névjegyzék másolatát a jelölt, a jelölőszervezetek írásban bejelentett igénye alapján, azonos feltételek mellett.

2009. május 19-ig:
nyilatkoznia kell annak a választópolgárnak, akit több listán is jelöltnek ajánlottak, hogy melyik jelölést fogadja el.

2009. május 20-ig:
értesíti az Országos Választási Iroda az EU tagállamainak központi szerveit az uniós polgárok nyilvántartásában szereplő állampolgárairól.

2009. május 22-ig:

 • személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kérheti a választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a helyi választási iroda vezetőjétől. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott küldeményben úgy kérhető, hogy az legkésőbb 2009. május 22-éig megérkezzen a helyi választási irodába.
 • módosíthatja a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár a külképviselet megjelölését, illetve kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és kérheti visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

2009. május 29. 16,00 óráig:

 • jelenthetik be a listát állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait, a választási bizottság elnökénél, szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél.
 • jelenthetik be a listát állító pártok a külképviseleti megfigyelőt az Országos Választási Bizottságnál

2009. május 30-ig:
küldi meg a helyi választási iroda vezetője a külképviseleti névjegyzék adatait az Országos Választási Irodának.

2009. június 2-ig:
az ajánlott levélben feladott igazolási kérelemnek meg kell érkeznie a helyi választási irodára.

2009. június 4. 16,00 óráig:
a helyi választási iroda vezetője a névjegyzékből igazolás kiadása miatt törölt választópolgárt kérelmére, a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg visszaveszi a névjegyzékbe

2009. május 20. ? június 4-ig, és 2009. június 5-én:
az országos műsorszolgáltatók ingyenesen közzéteszik a listát állító jelölő szervezetek által készített politikai hirdetéseket.

2009. június 5. 16,00 óráig:

 • lehet igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján kérni a helyi választási iroda vezetőjétől a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazással kapcsolatosan.
 • lehet legkésőbb igazolást kiadni a választópolgárnak.
 • tekinthető meg a módosított névjegyzék a polgármesteri hivatalban.

2009. június 5. 24,00-ig:
tart a választási kampány.

2009. június 6-án:
lehet az amerikai kontinensen lévő külképviseleti szavazóhelyiségekben szavazni, helyi idő szerint 6,00 és 19,00 óra között

2009. június 6. 0,00-tól, 2007. június 7. 19,00-ig:
tilos választási kampánytevékenységet folytatni.

2009. június 7. 16,00-ig:
a jelöltek, jelölőszervezetek részére teljesített adatszolgáltatás adatait meg kell semmisíteni.

2009. június 7-én:

 • lehet szavazni a külképviseleteken, helyi idő szerint 6,00 és 19,00 óra között
 • az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az Országos Választási Iroda megsemmisíti

2009. június 7-ig:
köteles az aki a plakátot elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték a plakátjait eltávolítani.

2009. június 10. 16,00-ig:

 • az adatszolgáltatás megsemmisítéséről szóló jegyzőkönyvet el kell juttatni az adatszolgáltató részére.
 • a szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi választási irodán megtekinthető.

2009. június 11. 24,00-ig:
meg kell érkeznie a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó urnának az Országos Választási Irodához.

2009. június 13-án:
állapítja meg az Országos Választási Bizottság a választás eredményét, a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján.

2009. szeptember 5. után:

 • az Országos Választási Irodához a külképviseletről nem időben, vagy sérülten érkezett urnát bontatlanul meg kell semmisíteni.
 • a megőrzött választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni.
 • a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Országos Levéltár részére át kell adni.